2:15
Đã đăng 17 Tháng 3 2015
Ordering Food on the Phone
(part 1)

Ordering Food on the Phone
(part 1)

hoặc
продолжительность: 2:15
опубликовано 17 Tháng 3 2015
Mô tả
In this lesson, Rebecca will talk about the phrases and words you need to use to order food on the phone.
рубрики:
EngVid
Từ được đề xuất
a buzzer - còi máy tàu
to proceed - cư xử
sophisticated - giả mạo
usually - thông thường