4:30
Đã đăng 25 Tháng 4 2014
Peppa Pig: Recycling

Peppa Pig: Recycling

hoặc
продолжительность: 4:30
опубликовано 25 Tháng 4 2014
Mô tả
In this video, Peppa and her family will tell you about recycling.
рубрики:
Peppa Pig
Từ được đề xuất
a bottle - chai
a box - rương
breakfast - bữa ăn sáng
empty - làm vắng vẻ
hooray - hoan hô
noise - tiếng huyên náo
quiet - giản dị
a recycle - đồ phế thải làm lại
a recycling - đồ phế thải làm lại
rubbish - vật bỏ
rusty - có màu sét
to throw - quăng
tin - mạ thiếc
a turn - phiên