2:11
Đã đăng 14 Tháng 8 2015
Red crabs
hoặc
продолжительность: 2:11
Posted on 14 Tháng 8 2015
Mô tả
Every year red crabs come to the Cuban Caribbean coast to lay eggs. Watch this fantastic video from a BBC TV show.
Từ được đề xuất
adrift - bỏ mặc
to breathe - cho ngựa thở
to breed - chăn nuôi
cover - bao thư
a crab - cua
a creature - bộ hạ
to emerge - nhô lên
a female - nữ
to hit - đánh
a hole - chồi
larvae - con sâu con
to let - cho mướn nhà
migration - sự chim đi nơi khác
mind - lẻ phải
a pouch - bao nhỏ
to sweep - cạo ống khói
tiny - nhỏ xíu
to trigger - cái bấm có lò xo