Plant that regenerate themselves

bộ sưu tập: Tự nhiên
Сложность:
Đã đăng 22 Tháng 4 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 29 giây.
Mô tả
This is a beautiful educational video talking about unusual plants and living organisms.
Từ được đề xuất
to absorb - hấp thụ
a cell - pin
to cheat - ăn gian
closely - ở cuối
a clue - đầu mối
to cover - che
to disappear - biến mất
drought - khô khan
dry - khô
dry spell - khô chính tả
to engineer - âm mưu
to face - xoay qua
feast or famine - tiệc hoặc nạn đói
a gene - gia hệ
a jaw - hàm
metabolism - sự biến hóa trong cơ thể
rare - hãn hửu
to reduce - gầy mòn
to repair - đi đến một nơi nào
resurrection - làm cho sống lại
a scientist - người giỏi về khoa vạn vật
set of instructions - tập hợp các hướng dẫn
spring back - mùa xuân trở lại
to survive - còn sống
tiny - nhỏ xíu