Anniversary of the death of Robin Williams

bộ sưu tập: Người nổi tiếng
Сложность:
Đã đăng 12 Tháng 8 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 0 Phút. 54 giây.
Mô tả
August 11, 2014 wonderful American comedian and actor Robin Williams passed away.
Từ được đề xuất
an anniversary - ngày kỷ niệm
an assistant - trợ thủ
a depression - buôn bán trầm trệ
to detect - khám phá
diagnosis - đặc tính đơn giản
disease - bịnh của cây cối
drama - kịch nghệ
a drug - ma túy
illicit - bất chánh
to mark - chấm điểm
much loved - được yêu nhiều
a prescription - đơn thuốc
purpose - điều dự định
to remember - nhớ lại
severe - nghiêm trang
to share - chia
to show - đưa ra cho xem
to suffer - cam chịu
supposedly - giả định
therapeutic - trị liệu
a toxicology - độc chất học
a widow - người đàn bà góa