What we can learn from ‘Rocky’ films

bộ sưu tập: Động lực, Thể thao
Сложность:
Đã đăng 13 Tháng 3 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 40 giây.
Mô tả
The creator of this video analysed the film series "Rocky", and now he tells us that those are not just boxing films.
Từ được đề xuất
to arise - mộc lên
bleachers - thợ giặt quần áo
a bum - không có thứ tự
to propel - đẩy đi
a self-respect - lòng tự ái
small-time - thời gian ngắn
undisputed - không bị tranh chấp
unworthy - không đáng