Meeting Graddad
(The Royal Tenenbaums)

bộ sưu tập: The Royal Tenenbaums
Сложность:
Đã đăng 22 Tháng 11 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 54 giây.
Mô tả
In this sceme, Royal found a way to get to know his grandsons Ari and Uzi. He came to them during training, when their father was not there.
Từ được đề xuất