4:19
Đã đăng 20 Tháng 11 2013
Whitney Houston — Run To You

Whitney Houston — Run To You

hoặc
продолжительность: 4:19
Posted on 20 Tháng 11 2013
Mô tả
This is an astonishingly beautiful song that was also one of the soundtracks to the film "The Bodyguard" wherein Whitney Houston played one of the leading roles.
Từ được đề xuất
control - điều khiển
a girl - con gái
hard - siêng năng
harm - bất tiện
a heart - tim
to hold - cầm
hurt - làm người nào bị thương
a key - chìa khóa lên dây thiều
nobody - không có ai
a role - vai tuồng
run away - chạy trên đường
safe - an toàn
to share - chia
sometimes - đôi khi
to stay - chận lại
strong - ánh sáng chói
take the time - dành thời gian
wipe away - chùi vết gì

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English