2:51
Đã đăng 1 Tháng 5 2014
Ryan Adams — When Pigs Fly

Ryan Adams — When Pigs Fly

hoặc
продолжительность: 2:51
Posted on 1 Tháng 5 2014
Mô tả
This is a funny children's song written by popular American country music singer Ryan Adams, telling us about how important it is for us to dream and to believe in our dreams.
Từ được đề xuất
air - dáng điệu
distant - xa xôi
a dozen - một tá
a dreamer - nằm chiêm bao
endless - mãi mãi
faraway - xa
a flash - ánh sáng lòe ra
imagination - ảo tưởng
joyful - hân hoan
nowhere - không nơi nào
to reply - đáp lại
to sail - bay lượn trên trời
searching - dò xét
steady - chắc chắn
suddenly - đột ngột
surely - chắc