1:42
Đã đăng 31 Tháng 12 2014
Sergio Vellatti — Santa Claus Is Coming to Town

Sergio Vellatti — Santa Claus Is Coming to Town

hoặc
продолжительность: 1:42
Posted on 31 Tháng 12 2014
Mô tả
"Santa Claus Is Coming to Town" is a song written by Fred Coots and Haven Gillespie in 1934. It is one of the most popular Christmas and New Year hits in the United States.
рубрики:
Năm mới, Nhạc jazz
Từ được đề xuất
to awake - đánh thức
naughty - hung ác
a pout - cái trề môi
a sleigh - xe chở đồ chạy trên tuyết