Sergio Vellatti — Santa Claus Is Coming to Town

bộ sưu tập: Năm mới, Nhạc jazz
Сложность:
Đã đăng 31 Tháng 12 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 42 giây.
Mô tả
"Santa Claus Is Coming to Town" is a song written by Fred Coots and Haven Gillespie in 1934. It is one of the most popular Christmas and New Year hits in the United States.
Từ được đề xuất
to awake - đánh thức
naughty - hung ác
a pout - cái trề môi
a sleigh - xe chở đồ chạy trên tuyết