Sarah and Duck: The Sad Donkey
(part two)

bộ sưu tập: Sarah & Duck
Сложность:
Đã đăng 10 Tháng 3 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 15 giây.
Mô tả
Sarah and Duck are looking after Donkey, and they want to cheer him up.
Từ được đề xuất
moody - buồn
a section - đội bộ binh
a stroke - chứng trúng phong
upstairs - lên lầu