Sarah and Duck: Penguins
(part one)

bộ sưu tập: Sarah & Duck
Сложность:
Đã đăng 21 Tháng 2 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 49 giây.
Mô tả
Sarah and Duck read about penguins in a book and decided to get to know them better.
Từ được đề xuất
a poster - poster
technology - kỷ thuật học
underwater - dưới nước