A Hot Tub Filled with Liquid Sand

bộ sưu tập: Khoa học
Сложность:
Đã đăng 11 Tháng 2 2019
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 4 giây.
Mô tả
YouTuber Mark Rober built a modified hot tub and filled it with sand. See what happens when he turns on the jets!
Từ được đề xuất
to capture - bắt
completely - ghép thành bộ
to connect - chấp nối
a cylinder - hình trụ
flow - sự chạy qua
get stuck - bị kẹt
a hole - chồi
hot tub - bồn nước nóng
incredible - khó tin
to liquefy - hóa thành chất lõng
a pipe - cái tẩu
to point - bỏ dấu
principle - mối khởi đầu
to provide - cho
to reduce - gầy mòn
regularly - có định kỳ
a sandpit - hố cát
solid - chắc
a splash - đốm trên da thú
suddenly - đột ngột
take a dip - ngâm mình
to upgrade - trèo lên
to weld - sự hàn