Self-driving cars

bộ sưu tập: Ô tô
Сложность:
Đã đăng 20 Tháng 5 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 5 giây.
Mô tả
By the year 2017 100 self-driving cars will appear on the roads of the Swedish city of Gothenburg.
Từ được đề xuất
as long as - miễn là
authority - ra oai
autonomous - tự chủ động
to avoid - bãi bỏ
catch on - có kết qủa
a destination - chổ đưa đến
efficient - có khả năng
to happen - đến
to implement - bổ sung
a legislator - hội viên lập pháp
mainstream - chủ đạo
to moot - cuộc hội nghị
a network - dây thép đan giống như lưới
on a large scale - trên một quy mô lớn
to pledge - cầm đồ
to release - miển trừ
a resident - cư dân
road rage - cơn thịnh nộ trên đường
sea trial - thử nghiệm biển
space - không gian
to supervise - trông nom
totally - hoàn toàn
to track - theo dấu
traffic - lưu lượng dữ liệu
a vehicle - chất lỏng trong nước sơn
well and good - tốt và tốt
with open arms - với vòng tay rộng mở