3:9
Đã đăng 9 Tháng 10 2015
Seoul
hoặc
продолжительность: 3:9
Posted on 9 Tháng 10 2015
Mô tả
Seoul is the capital city of the Republic of Korea. It forms country's only Special City divided into 25 self-governed districts.
Từ được đề xuất
adult - người lớn
art - kỷ thuật
beauty - sắc đẹp
to bury - chôn
dazzling - chói sáng
expensive - đắt
a guard - cai tù
martial - thuộc về chiến tranh
modern - mới
an option - quyền tự do chọn lựa
peace - hòa bình
quiet - giản dị
royal - hoàng đế
a store - cửa hàng
a stream - sông
a temple - chùa