Song about shapes

bộ sưu tập: Các bài hát thiếu nhi
Сложность:
Đã đăng 18 Tháng 6 2013
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 47 giây.
Mô tả
This is a very simple children's song which will help your children learn to count and memorise the names of simplest geometrical figures.
Từ được đề xuất