2:11
Đã đăng 30 Tháng 1 2011
How to survive a shark attack

How to survive a shark attack

hoặc
продолжительность: 2:11
Posted on 30 Tháng 1 2011
Mô tả
Which of the defence options is best for you when being attacked by a shark: splash and yell like a crazy, remain still and pretend to be dead, or attack the shark and punch it? Watch this video to find out.
Từ được đề xuất
an animal - động vật
an attack - phỉ báng
to attract - kéo lại
chance - cơ hội
curiosity - hiếu kỳ
to decide - xử đoán
difference - bất đồng
fast - nhanh
gladly - tin mừng
go for the eyes - đi đôi mắt
to lead - bọc chì
literally - theo nghĩa đen
to respond - chịu trách nhiệm
to sample - lấy hàng mẫu
a shark - cá mập
simple - đơn giản
to splash - làm văng bùn
a spot - nơi
to strike - soi qua
to survive - còn sống
tuck in - cất kín
unusual - hiếm có
violently - dữ dội
worldwide - có kinh nghiệm