1:23
Đã đăng 31 Tháng 1 2016
Do humans need sharks?

Do humans need sharks?

hoặc
продолжительность: 1:23
опубликовано 31 Tháng 1 2016
Mô tả
In this video, you are going to find out that sharks are actually very valuable to humans.
Từ được đề xuất
an apex - chỏm
big old - Lớn tuổi
to bolster - binh vực
a breakthrough - làm bể
careful - cẩn thận
constantly - bền lòng
a creature - bộ hạ
definitely - chỉ sự định rỏ
to destroy - phá hoại
an ecosystem - hệ sinh thái
eventually - sau cùng
a guardian - người bảo quản
habitat - chổ cư trú
to intimidate - dọa nạt
look after - trông nom
a manatee - hải ngưu
noble - nguy nga
a predator - người ăn cướp
to protect - bảo vệ
to regulate - chỉnh đốn
rip to shreds - rip thành từng mảnh
scientific - kiến thức
sea grass - cỏ biển
a specie - đồng tiền
terrifying - làm khủng khiếp
treatment - điều trị
valuable - quý báu
virus - độc chất
voracious - tham ăn