Blake Shelton – Sure Be Cool If You Did

bộ sưu tập: Nhạc đồng quê
Сложность:
Đã đăng 30 Tháng 11 2018
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 39 giây.
Mô tả
"Sure Be Cool If You Did" is a song written by Rodney Clawson, Chris Tompkins, and Jimmy Robbins and recorded by American country music artist Blake Shelton. It was released on January 8, 2013 as the first single from Shelton's 2013 album Based on a True Story….
Từ được đề xuất
at all - ở tất cả
fall apart - sụp đổ
to forget - quên
hang on - treo lên
in the middle of - ở giữa
keep on - cứ tiến hành
moonlit - trăng sáng
pressure - áp lực
shoot down - bắn hạ
a shooter - người bắn súng
turn into - trở thành