Death Is Only The Beginning
(Sherlock Holmes)

bộ sưu tập: Sherlock Holmes
Сложность:
Đã đăng 26 Tháng 12 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 32 giây.
Mô tả
Before the execution, Lord Blackwood invites Sherlock Holmes to tell him about the future.
Từ được đề xuất
akin - bà con
a blasphemy - lời bất kính
to dissect - giải phẩu
duty - bổn phận
fabric - cách cấu tạo
gravity - nguy cơ
an inmate - mọi người trong nhà
a leopard - beo
a necessity - đều bắt buộc
to oblige - bắt buộc
peculiar - riêng
primarily - chủ yếu
sane - biết phải trái
to spare - dung tha
to underestimate - đánh giá quá thấp
unholy - bán bổ thần thánh
a wager - cuộc đánh cá
to worship - sùng bái