Shivaree — Goodnight Moon

bộ sưu tập: Nhạc phim, Nhạc pop
Сложность:
Đã đăng 3 Tháng 5 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 2 giây.
Mô tả
Shivaree is an American alternative rock band formed in 1997. "Goodnight Moon", band's most famous song, was released in 1999 and appeared on the television series Dawson's Creek, iconic film Kill Bill: Vol. 2, as well as on the film Silver Linings Playbook.
Từ được đề xuất
a blade - gươm
cash - đổi tiền
crazy - gàn
a crow - bị làm nhục
dark - bóng
a floor - đáy sông
a footstep - bước chân
front walk - đi bộ phía trước
go out - mất đi
goodnight - chúc ngủ ngon
hate - ghét
a hedge - hàng rào
loud - đọc to
a nail - đinh
a neighbor - người bên cạnh
a nightstand - đầu giường
a pool - chổ sâu ở sông
to save - bảo tồn danh dự
to scratch - bàn sơ qua một vấn đề
a shark - cá mập
a tack - đất cho mướn
take up - lượm lên
what if - chuyện gi xảy ra nêu
wind - hơi