2:49
Đã đăng 6 Tháng 9 2014
Shrek — Thriller

Shrek — Thriller

hoặc
продолжительность: 2:49
опубликовано 6 Tháng 9 2014
Mô tả
This is a funny parody on Michael Jackson's famous video clip "Thriller", starring the characters from the animated film "Shrek".
рубрики:
Shrek
Từ được đề xuất
to crawl - bò
a creature - bộ hạ
a fright - kinh khủng
grumpy - hay quạu
a hound - chó
mere - chỉ
mortal - làm chết
a mummy - người gầy ốm
nasty - bẩn thỉu
a nun - ni cô
an outburst - sự bộc phát
to rot - hư nát
a sake - làm việc gì cho
a shell - đạn trái phá
to shiver - đánh vở
spontaneous - tự nhiên
to star - ngôi sao