Shrek — Thriller

bộ sưu tập: Shrek
Сложность:
Đã đăng 6 Tháng 9 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 49 giây.
Mô tả
This is a funny parody on Michael Jackson's famous video clip "Thriller", starring the characters from the animated film "Shrek".
Từ được đề xuất
to crawl - bò
a creature - bộ hạ
a fright - kinh khủng
grumpy - hay quạu
a hound - chó
mere - chỉ
mortal - làm chết
a mummy - người gầy ốm
nasty - bẩn thỉu
a nun - ni cô
an outburst - sự bộc phát
to rot - hư nát
a sake - làm việc gì cho
a shell - đạn trái phá
to shiver - đánh vở
spontaneous - tự nhiên
to star - ngôi sao