2:49
Đã đăng 3 Tháng 1 2018
Sia — Snowman

Sia — Snowman

hoặc
продолжительность: 2:49
опубликовано 3 Tháng 1 2018
Mô tả
Snowman is a single from the Christmas studio album by Australian singer Sia. The song was released on 9 November 2017, and in December the singer performed it live on the Ellen DeGeneres Show.
рубрики:
Năm mới, Sia, Nhạc pop
Từ được đề xuất
an award - phần thưởng
to carry - mang
catch - bánh xe ăn khớp
darling - tên sông ở úc châu
death - sự chết
fear - kinh hải
forever - mãi mãi
to freeze - bị đặc lại
happily - có phước
have fun - chúc vui vẻ
to hide - che
to hold - cầm
holiday - ngày lể
in front of - ở đằng trước
to nominate - kêu tên
to perform - làm
a puddle - ao nhỏ
a season - mùa
to shed - cởi quần áo
a snowman - người tuyết được nắn