3:38
Đã đăng 19 Tháng 6 2019
7 things to say if you make a mistake
(part 2)

7 things to say if you make a mistake
(part 2)

hoặc
продолжительность: 3:38
Posted on 19 Tháng 6 2019
Mô tả
We also look at the expressions "by mistake" meaning by accident and "It’s my fault", meaning I accept responsibility. And you’ll see examples of the word fault as a countable and uncountable noun.
рубрики:
Simple English
Từ được đề xuất
to admit - nhận vào
at fault - có lỗi
blame - khiển trách
to check - do dự
confidence - chuyện bí mật
correctly - sửa chửa
to design - bày ra một kiểu
differently - đặc biệt
do again - làm lại
electrical - thuộc về điện
fantastic - dị thường
fault - chưa hoàn thành
go wrong - đi sai
good luck - bình an
make a mistake - làm lổi việc gì
meaning - có hảo ý
to mistake - ngộ nhận
nervous - hay giận
normally - bình thường
a pill - banh quần vợt
responsible - chịu trách nhiệm
safe - an toàn
spelling - sự đánh vần
structural - thuộc về kết cấu
weak - yếu
yeah, right - vâng, phải

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип