Sunken camera

bộ sưu tập: Great Big Story
Сложность:
Đã đăng 10 Tháng 6 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 38 giây.
Mô tả
This is a story of a camera that was left in the water for two years, before being returned to its owner.
Từ được đề xuất
to accord - ban cho
ash - tro
bottom - chổ thấp
a ceiling - sự lót ván
a coast - bờ biển
a creature - bộ hạ
a dash - chạm
a device - châm ngôn
explosion - sự nổ
intact - còn nguyên
priceless - không thể đánh giá
to rescue - cứu cấp
rightful - đúng luật
safety - nơi an toàn
a shipwreck - sự chìm tàu
to track - theo dấu
a vessel - lọ đựng nước