1:38
Đã đăng 10 Tháng 6 2015
Sunken camera

Sunken camera

hoặc
продолжительность: 1:38
Posted on 10 Tháng 6 2015
Mô tả
This is a story of a camera that was left in the water for two years, before being returned to its owner.
рубрики:
Great Big Story
Từ được đề xuất
to accord - ban cho
ash - tro
bottom - chổ thấp
a ceiling - sự lót ván
a coast - bờ biển
a creature - bộ hạ
a dash - chạm
a device - châm ngôn
explosion - sự nổ
intact - còn nguyên
priceless - không thể đánh giá
to rescue - cứu cấp
rightful - đúng luật
safety - nơi an toàn
a shipwreck - sự chìm tàu
to track - theo dấu
a vessel - lọ đựng nước

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English