2:8
Đã đăng 22 Tháng 10 2018
The Biggest Threat Facing Miami

The Biggest Threat Facing Miami

hoặc
продолжительность: 2:8
Posted on 22 Tháng 10 2018
Mô tả
Постоянно повышающийся уровень воды угрожает однажды затопить город Майями, штат Флорида. Ученые предполагают, что город может оказаться под водой уже к концу 21 века, но это совсем не останавливает тех, кто хочет, чтобы кусочек города оказался у них в собственности.
Từ được đề xuất
clear - trong
close to - gần sát
desire - ao ước
entirely - trọn vẹn
fight - cuộc chiến đấu
find one's way - tìm cách của một người
for now - bây giờ
from above - từ phía trên
high tide - con nước lên
just about - hầu như
on the market - trên thị trường
to peer - ngang nhau
powerful - ảnh hưởng
property - bất động sản
to protect - bảo vệ
recently - mới đây
a resident - cư dân
threat - sự hăm dọa
tough - dai
  • Nguyễn nam
    Nguyễn nam
    should to be two sub that easiest learn english