SNL: Trump becomes president
(part one)

bộ sưu tập: Saturday Night Live, Chính trị
Сложность:
Đã đăng 19 Tháng 12 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 1 giây.
Mô tả
Saturday Night Live is a musical comedy programme on the American television channel NBC. The programme includes comedy reprises and vocal performances. Most reprises are performed live by the comedians who are permanent members of the troupe, featuring a guest star. In this episode, you are going to watch a Donald Trump parody performed by Alec Baldwin.
Từ được đề xuất
an appointment - cuộc hẹn
be stuck - bị mắc kẹt
cabinet - buồng
certainly - chắc chắn
a chairman - người khiêng kiệu
to discuss - bàn cải
to energize - thêm cương quyết
find out - đoán ra
here we go - Bắt đầu nhé!
look forward to - trông mong
a meeting - giao nhau
my pleasure - Hân hạnh
a nation - chung lịch sử
passionate - dể giận
secret - bí mật
a strategy - chiến lược
take a moment - mất một chút thời gian
term - điều khoản
tremendous - dể sợ
upcoming - sắp tới
whatever - dầu sao đi nữa