What is the speed of light?

Сложность:
Đã đăng 27 Tháng 1 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 0 Phút. 50 giây.
Mô tả
This is a short educational video about the speed of light.
Từ được đề xuất
air - dáng điệu
calculation - bài toán
to equal - vô song
exact - chính xác
famous - có danh
figure out - đếm
to get - bắt được
glass - ly
go through - chui qua
instantaneous - chớp nhoáng
mass - lể mi sa
to measure - đo
a meter - đồng hồ tính cước
slow down - làm chậm lại
speed - tốc độ
squared - gạch vuông
stand for - La viêt tăt của
used to - đã dùng rồi
a vacuum - khoảng chân không
a variable - biến số