5:7
Đã đăng 10 Tháng 6 2015
The Island Adventure
(part 2)

The Island Adventure
(part 2)

hoặc
продолжительность: 5:7
опубликовано 10 Tháng 6 2015
Mô tả
Jack and Nadine arrived on the island of Barbudos and met with Jack's old friend
Từ được đề xuất
a block - khuôn
a bottle - chai
to carry - mang
a chest - hộp cất vật quí gía
a daylight - ánh sáng ban ngày
dead - ban đêm
exactly - chính xác
exciting - hăng hái
friendly - thân ái
to hide - che
leave - ly khai
merchant - tàu buôn
paradise - chổ cực lạc
patient - kiên nhẩn
a pocket - bao
slowly - thong thả
to stack - chất thành đống
strange - không quen