The Skymaster Affair
(part 5)

Сложность:
Đã đăng 23 Tháng 5 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 5 Phút. 20 giây.
Mô tả
The last episode of the series about the detective Jack Stark and his assistant Nadine.
Từ được đề xuất
action - bộ tịch
alone - cô đơn
brief - ngắn gọn
calm - trấn tỉnh
classified information - thông tin mật
excuse me - xin lỗi
finally - chung cuộc
to fix - đặt vào
have dinner - có dùng cơm tối
to include - bao gồm
intense - kịch liệt
a mission - đi công tác
not really - không thực sự
a receiver - bình trong phòng thí nghiệm
say goodbye - nói lời tạm biệt
spying - dọ thám
to succeed - kế tiếp
terrible - ghê sợ
top secret - sự bí mật trọng đại
turn up - lật ngữa
wake up - hoạt động lại
to worry - lo