1:16
Đã đăng 29 Tháng 11 2015
Nature heals: Streams

Nature heals: Streams

hoặc
продолжительность: 1:16
Posted on 29 Tháng 11 2015
Mô tả
This is the concluding part of the mini series about nature, dedicated to rivers and streams.
Từ được đề xuất
activity - phạm vi hoạt động
to argue - biện hộ
as importantly - quan trọng
ask yourself - tự hỏi bản thân minh
cloud - vân
to communicate - thông tri
complete - đầy đủ
confide in - tín nhiệm
contemplation - sự lặng ngắm
to count - đếm
directly - ngay sau khi
to distract - làm bối rối
to doze - ngủ mơ màng
an emissary - gián điệp
to enliven - kích thích
to exclaim - la lên
give over - ngừng không làm
heavy shower - tắm nặng
in a rage - trong một cơn thịnh nộ
introspection - mặc tưởng
just enough - vừa đủ
patience - sự bền lòng
perspective - theo cách phối cảnh
pressure - áp lực
to relieve - thay phiên
sanity - sự đứng đắn
to shout - kêu la
a stream - sông
a twig - mạch máu nhỏ
a vortex - cuộn nước
to whisper - nói nhỏ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English