Talking about Suggestions

bộ sưu tập: Simple English
Сложность:
Đã đăng 22 Tháng 6 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 0 Phút. 40 giây.
Mô tả
A small dialogue about suggestions, from which you'll learn several simple ways to express your ideas, and also see how you can react to good and not very good suggestions.
Từ được đề xuất
a box - rương
casual - bất ngờ
to create - gây nên
dress - cách ăn mặc
how about - làm thế nào về
I wonder - tôi tự hỏi
interesting - hấp dẫn
to open - bộc bạch
a page - bồi sai vặt
to read - đoán
to suggest - dẩn khởi
a suggestion - sự đề nghị