Song about swimming

bộ sưu tập: Các bài hát thiếu nhi
Сложность:
Đã đăng 25 Tháng 2 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 38 giây.
Mô tả
This is an adorable song about how you can have fun swimming in the sea or in a swimming pool.
Từ được đề xuất
all around - mọi người sum họp
a back - lưng
everyone - mổi người
fun - cười giởn
have a great time - có một thời gian tuyệt vời
to paddle - bơi
to play - chơi
a pool - chổ sâu ở sông
sea - bể
a side - bên
a splash - đốm trên da thú
to swim - bơi
wait and see - chờ và xem