4:33
Đã đăng 6 Tháng 6 2018
One day of a Roman legionnaire

One day of a Roman legionnaire

hoặc
продолжительность: 4:33
Posted on 6 Tháng 6 2018
Mô tả
Although emperors can take much credit for the power of the Roman Empire, its prosperity would not be possible without its loyal soldiers. Watch this video to find out what was an ordinary day of a Roman legionnaire like in 15 A.D.
Từ được đề xuất
along - không thân nhân
ambush - chổ phục binh
to consider - đắn đo
to crave - xin
credit - ảnh hưởng
despite - khinh rẻ
to enlist - chiêu mộ
to fall - ngã
to gamble - đánh bạc
glory - quang vinh
grueling - sự đánh nhừ tử
headway - bề cao của khuông cửa
to intend - có ý định
keep alert - giữ cảnh giác
live something down - sống một cái gì đó xuống
a mutiny - cuộc làm loạn
a nightmare - ác mộng
a prospect - tương lai
to prosper - phát đạt
push on - làm cho tiến tới
to recall - gọi về
retirement - nơi hẻo lánh
service - chức vụ
sinister - độc ác
tension - cái tăng đưa
unlucky - không may
a weapon - binh khí
wife-to-be - vợ để trở thành