I came across time for you
(The Terminator)

bộ sưu tập: Terminator
Сложность:
Đã đăng 7 Tháng 9 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 56 giây.
Mô tả
A scene from "The Terminator" in which Kyle tells Sarah Connor about his feelings.
Từ được đề xuất
a curve - cong vòng
to disappoint - không làm thỏa mản
faded - phai
to memorize - ghi vào trí nhớ
to shake - lung lay
torn - giựt vật gì