The Beatles – Yesterday

bộ sưu tập: The Beatles, Nhạc rock
Сложность:
Đã đăng 28 Tháng 1 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 56 giây.
Từ được đề xuất
as though - như thể
easy - khoan thai
far away - xa
half - bán phần
hang over - nôn nao
hide away - Ẩn đi
long for - lâu cho
to look - xem
to love - yêu
to play - chơi
to seem - hình như
a shadow - ảo ảnh
to stay - chận lại
suddenly - đột ngột
trouble - điều lo lắng
used to - đã dùng rồi
wrong - sai
yesterday - hôm qua