The BFG
(Trailer)

bộ sưu tập: Trailer
Сложность:
Đã đăng 27 Tháng 4 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 22 giây.
Mô tả
The BFG is an American adventure film directed and produced by Steven Spielberg written by Melissa Mathison, based on the novel by Roald Dahl of the same name.
Từ được đề xuất
to arrive - xảy đến
awake - thức
a boogeyman - boogeyman
come out - mới ra đời
a giant - cây to
to hide - che
lonely - hẻo lánh
midnight - giữa khuya
oh, my - Ôi trơi
secret - bí mật
the only one - thứ duy nhất
toothpaste - kem đánh răng
to whisper - nói nhỏ
witching hour - giờ phù thủy