4:30
Đã đăng 8 Tháng 9 2014
The Break-Up

The Break-Up

hoặc
продолжительность: 4:30
Posted on 8 Tháng 9 2014
Mô tả
"The Break-Up" is an American romantic comedy-drama starring Vince Vaughn and Jennifer Aniston.
рубрики:
The Break-Up
Từ được đề xuất
to act - cư xử
appreciation - lên giá
to attack - bị bịnh
ballet - vở ballet
a bunch - bó hoa
to bust - bể
to clean - thanh liêm
crazy - gàn
damn - chê
to deserve - đáng thưởng
to digest - tiêu
a dish - chổ lõm xuống
a dude - ăn mặc hở hang
to exhaust - hút cạn
to flop - ngồi phịch xuống
to follow - theo
goddamn - chết tiệt
a hint - bóng gió
to hit - đánh
inconsiderate - khinh suất
a leprechaun - yêu tinh
to match - bì với
a meal - bột
mess - đám người ăn chung nhau
to nag - cải nhau
a nightmare - ác mộng
a prick - dấu chấm
to scream - cười rộ lên
to spend - tiêu
to stand - chịu đựng
to support - chịu đựng
to suppose - giả sử
tights - áo ôm sát vào mình
to upset - đổ trúc
to waste - làm hao mòn
whole - bình an vô sự
to wonder - điều kỳ diệu