VI

The Cardigans — My Favourite Game

bộ sưu tập: Nhạc rock
Сложность:
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 29 giây.
Mô tả
The Cardigans is a Swedish musical band formed in Jonkoping in 1992.
Từ được đề xuất
a body - thân cây
a case - khi
dust - bụi
an experiment - cuộc thử
for sure - chắc chắn
hope - kỳ vọng
in the end - đến cuối cùng
lethal - có thể chết
look for - tìm kiếm
lose mind - mất trí
a lust - ham muốn danh vọng
a matter - chất
rip up - khêu gợi lại
a savior - người cứu giúp
to turn - xoay
versus - chống
vision - ảo tưởng