3:29
Đã đăng 17 Tháng 6 2015
The Cardigans — My Favourite Game

The Cardigans — My Favourite Game

hoặc
продолжительность: 3:29
Posted on 17 Tháng 6 2015
Mô tả
The Cardigans is a Swedish musical band formed in Jonkoping in 1992.
рубрики:
Nhạc rock
Từ được đề xuất
a body - thân cây
a case - khi
dust - bụi
an experiment - cuộc thử
for sure - chắc chắn
hope - kỳ vọng
in the end - đến cuối cùng
lethal - có thể chết
look for - tìm kiếm
lose mind - mất trí
a lust - ham muốn danh vọng
a matter - chất
rip up - khêu gợi lại
a savior - người cứu giúp
to turn - xoay
versus - chống
vision - ảo tưởng