Revelation at the dinner
(The Tourist)

bộ sưu tập: Du Khách Bí Ẩn
Сложность:
Đã đăng 13 Tháng 4 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 8 Phút. 8 giây.
Mô tả
Elise and Frank together checked into the hotel, then went to dinner, during which Elise told a little about herself.
Từ được đề xuất
to appear - chứng tỏ rằng
to check - do dự
choice - chọn lọc kỷ càng
come on - đi tới
down to earth - chấm đất
drive nuts - ổ đĩa nuts
to embrace - ôm hôn
excellent - hoàn toàn
to feel - bắt mạch
future - tương lai
an invitation - lời mời
to meet - đi đón
a nut - điên
past - dĩ vảng
please - xin
ravenous - ăn mồi
ravishing - hiếp dâm
to teach - dạy
thank you - cảm ơn bạn
used to - đã dùng rồi