Diving
(Titanic)

bộ sưu tập: Titanic, Đại dương
Сложность:
Đã đăng 20 Tháng 12 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 6 Phút. 58 giây.
Mô tả
"Titanic" is a disaster movie of 1997, directed by James Cameron, which shows the sinking of RMS Titanic. Starring Kate Winslet and Leonardo DiCaprio.
Từ được đề xuất
a bow - cây cung
a bullshit - cức bò
a deck - bản
a gangway - cầu nhỏ để lên tàu
hull - bọc ngoài
a payday - đến ngày trả nợ
a rail - lan can
a ruin - di tích của vật đổ nát
to snoop - ăn cắp
a tether - dây buộc ngựa