2:31
Đã đăng 6 Tháng 10 2014
Teenage Mutant Ninja Turtles: Krang’s Plan

Teenage Mutant Ninja Turtles: Krang’s Plan

hoặc
продолжительность: 2:31
Posted on 6 Tháng 10 2014
Mô tả
In this fragment, we are getting introduced to one of the main villains in the animated series, namely Krang, a disembodied talking brain. And despite him being relatively weak in physical sense, his brain abilities are 20 times more powerful than human's.
рубрики:
Ninja Rùa
Từ được đề xuất
a bargain - khế ước giao kèo
a chitchat - chuyện nhảm
to crush - đè bẹp
to design - bày ra một kiểu
a dimension - đồ kiểu mẫu
to fulfil - làm thỏa mản
to gain - có lợi ích
instead - đại diện
to lack - thiếu thốn
means - trung bình
to roam - đi lang thang
a shredding - cắt ra từng miếng nhỏ
terrific - khủng khiếp
vast - bao la

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English