2:39
Đã đăng 14 Tháng 10 2014
Teenage Mutant Ninja Turtles: They Belong in a Zoo

Teenage Mutant Ninja Turtles: They Belong in a Zoo

hoặc
продолжительность: 2:39
Posted on 14 Tháng 10 2014
Mô tả
In this video, we are going to witness another fight of Bebop and Rocksteady against the Turtles, and will see how the Turtles dealt with the mutants gone on a rampage.
рубрики:
Ninja Rùa
Từ được đề xuất
action - bộ tịch
to belong - thuộc về
a creep - rởn tóc gáy
dumb - câm
a jerk - cái giật mạnh thình lình
loose - dản ra
a notion - có ích và rẻ tiền
a shot - cú sút banh
a showdown - sự bán hết vé

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English