2:25
Đã đăng 23 Tháng 1 2015
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s New Beginning

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s New Beginning

hoặc
продолжительность: 2:25
Posted on 23 Tháng 1 2015
Mô tả
The Shredder returned to Earth all alone, so now he has to gather an army from scratch.
рубрики:
Ninja Rùa
Từ được đề xuất
cash - đổi tiền
dough - bột làm bánh mì
to obey - tuân theo
poor - đáng thương
a slash - khía nhọn ở bộ phận cây
slow - buồn chán
a speck - chổ thúi của cây
a sucker - bít tông của ống bơm
tin - mạ thiếc
to tremble - rung rinh
worthy - có giá trị

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип