Teenage Mutant Ninja Turtles: The Carnival

bộ sưu tập: Ninja Rùa
Сложность:
Đã đăng 28 Tháng 5 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 46 giây.
Mô tả
Together with April, the Turtles continue their search for the fragments of an extraterrestrial crystal.
Từ được đề xuất
to beep - tiếng kêu bíp
ground - ăn chắc
a sideshow - sân khấu trình diển