3:32
Đã đăng 29 Tháng 11 2010
Teenage Mutant Ninja Turtles: Things Change
(part two)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Things Change
(part two)

hoặc
продолжительность: 3:32
опубликовано 29 Tháng 11 2010
Mô tả
Во второй части мы наконец, узнаём, что же именно меняется в жизни черепашек-ниндзя и их учителя Сплинтера. Их старое жилище разрушают роботы-грызуны, посланные Шреддером и храбрым ребятам приходится искать новое место для обитания и хорошенько там прибраться.
рубрики:
Ninja Rùa
Từ được đề xuất
to agree - bằng lòng
armoured - thuộc về huy chương
to bat - ngôn ngữ
a bunch - bó hoa
check this out - kiểm tra điều này
current - hiện tại
to fail - không sai
fault - chưa hoàn thành
filthy - bẩn thỉu
a goon - vô lương tâm
a hint - bóng gió
a rookie - lính mới mộ
a solution - cách giải quyết
take by surprise - bất ngờ
to trash - đồ vật vô giá trị
a turtle - đồi mồi