Teenage Mutant Ninja Turtles: Dimension X

bộ sưu tập: Ninja Rùa
Сложность:
Đã đăng 16 Tháng 11 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 56 giây.
Mô tả
The Shredder does not give up on his attempts to destroy the Turtles and their Master Splinter. Now he has decided to call for help from the mysterious Dimension X.
Từ được đề xuất
to amass - chất chung lại
to banish - đày
a batch - một chuyến
to beat - đánh đập
a bunch - bó hoa
to conduct - trong nôm
an idiot - người đần độn
an iota - iota
miserable - buồn
a shot - cú sút banh
superior - cao
a weaponry - nơi sản xuất vũ khí
wretched - không may