Train — Shake Up Christmas

bộ sưu tập: Năm mới, Train, Nhạc rock
Сложность:
Đã đăng 29 Tháng 12 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút.
Mô tả
Shake Up Christmas is a song by the American band Train. The single was released on 1 December 2010, and was included in the band's Christmas album in 2015. Some fragments from the music video were included in Coca-Cola commercials in December 2010.
Từ được đề xuất
at the same time - cùng một lúc
every once in a while - mỗi lần trong một thời gian
to fill - làm đầy
to freeze - bị đặc lại
full - no nê
great big - to lớn
happiness - diểm phúc
in style - trong phong cách
a list - bìa vải
make a wish - ước mơ
to meet - đi đón
once upon a time - Ngay xửa ngay xưa
one day - một ngày
to reassemble - tập hợp lại
reindeer - tuần lộc
run free - chạy miễn phí
send one's best - gửi tốt nhất
someday - một ngày nào đó
to spread - căng ra
wake up - hoạt động lại