Vicky Cristina Barcelona

bộ sưu tập: Vicky Cristina Barcelona
Сложность:
Đã đăng 4 Tháng 2 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 28 giây.
Mô tả
"Vicky Cristina Barcelona" is a melodrama of 2008 directed by Woody Allen.
Từ được đề xuất
above all else - trên hết
to accept - bằng lòng
to act - cư xử
at liberty - tự do
commitment - bỏ tù
currently - hiện tại
to define - định nghĩa
distant - xa xôi
exciting - hăng hái
to expect - chờ đợi
fall into place - rơi vào vị trí
golf course - sân golf
grounded - bị mắc cạn
identity - sự biết ra
last-minute - phút trước
put up - đở lên
reluctantly - miển cưỡng
a subject - công dân
successful - có kết quả
suffering - đầy đủ