1:38
Đã đăng 20 Tháng 3 2016
Return to Barcelona
(Vicky Cristina Barcelona)

Return to Barcelona
(Vicky Cristina Barcelona)

hoặc
продолжительность: 1:38
Posted on 20 Tháng 3 2016
Mô tả
Vicki and Christina, full of conflicting emotions, return to Barcelona.
рубрики:
Vicky Cristina Barcelona
Từ được đề xuất
absolutely - không đổi
an announcement - lời rao
to apologize - biện hộ cho người nào
bury oneself in - chôn mình trong
completely - ghép thành bộ
to concentrate - góp sức
feel humiliated - cảm thấy bị làm nhục
frequently - thường xảy ra
make a fool of oneself - đem bản thân ra làm trò cười
means - trung bình
to mention - ghi chép
to mortify - hành xác
a nightmare - ác mộng
to occupy - chiếm
on the other hand - Mặt khác
or something - hay gì đó
passion - ái tình
to return - chiếu lại
to ruin - cám dổ
silent - im lặng
a tasting - sự nếm mùi vị
a thesis - luận đề
an ulcer - ung loét
a vineyard - sân trồng nho
to wander - đi lang thang

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English